Beyond Scared Straight

SEASON 1
  • SEASON 1 7 episodes available
  • SEASON 2 12 episodes available
  • SEASON 3 17 episodes available
  • SEASON 4 9 episodes available
  • SEASON 5 8 episodes available
  • SEASON 6 8 episodes available
  • SEASON 7 6 episodes available
  • SEASON 8 5 episodes available
  • SEASON 9 11 episodes available

New! Watch seasons

episodes now available

Full Episodes Season 1

S 1 E 1
Chowchilla

Aired on Jan 13, 2011

S 1 E 2
Jessup

Aired on Jan 20, 2011

S 1 E 3
Corcoran

Aired on Jan 27, 2011

S 1 E 4
Lieber

Aired on Feb 03, 2011

S 1 E 5
San Quentin

Aired on Feb 10, 2011

S 1 E 6
Hagerstown

Aired on Feb 24, 2011

S 1 E 7
Jessup Women's Prison

Aired on Mar 03, 2011